Ombygningerne

‘En anderledes kirke’
I billedet ses en arkitekttegning over de konkrete ændringer af kirkerummets udseende, som blev indført ved den storstilede ombygning i 1972.

Ændringerne var et resultat af det andet Vatikankoncil, der bl.a. muliggjorde at altrene kunne rykkes frem til en mere central placering i kirkerummene, således at præsten havde front mod menigheden, når han stod ved alteret. Bænkene kunne stilles, så de dannede en halvkreds om alteret.

Klik på billedet for at se det i stort format

Trængslen af præster, der skulle læse deres egne messer ved sidealtrene, var hørt op, så altrene blev efter tidens logik overflødige.

Kirkens tre altre og deres korbænke, prædikestolen, skriftestolene, rammerne om korsvejsbillederne og megen anden udsmykning, altsammen blev det fjernet. Højkorets areal blev skudt frem i kirken, så man fra de bænke, der nu kom til at stå i tværskibet kunne se alteret, som nu kom til at stå centralt i skæringspunktet mellem kirkerummets akser.

Den nye prædikestol blev stillet på gulvet i højkoret. Den havde ingen lydhimmel, men reliefferne fra den gamle prædikestol fik dog lov til at pryde dens sider.

I tråd med det andet Vatikankoncils retningslinjer, blev tabernaklet fra højalteret anbragt på et separat sted i et sakramentskapel.

Den fireleddede altertavle fra det tidligere højalter blev ophængt i højkoret. I 2003 blev der dog fremstillet en historicerende genfortolkning af det gamle alter i forsimplet stil, så besøgende kan gøre sig en idé om den originale udsmyknings dimensioner.

I 2009 blev det gamle Mariaalter efter samme princip som højalteret genopført. Siden ombygningen havde kapellet kun været markeret af Mariastatuen, foran hvilken der var mulighed for at tænde votivlys.
Med hjælp fra skiftende håndværkere har Michael Hornbech-Madsen haft en koordinerende rolle ved genopførslen af de to altre.

To nye skriftestole i tidens nøgterne stil – i folkemunde kaldet ‘telefonbokse’ – blev opstillet bagerst i kirken under orgelpulpituret.

Ombygningen blev i 1972 et chok for mange og til glæde for andre.
Det er ganske interessant, at de senere års genfortolkninger af kirkens originale inventar, har bragt genlyd af glæde blandt mange i menigheden.

Altertavlens opbygning:
Her har vi fremlagt en håndlavet tegning over udseendet af den ‘nye’ gengivning af det gamle højalter i kirken fra 1905, som blev nedtaget i forbindelse med ombygningen i 1972.

Mange enkeltstående detaljer fra alteret, statuer, relieffer, træskærerarbejder, fodstykket i sten samt trappetrinene kan vi i dag kun forestille os. Flere af disse dele har dog overlevet de resolutte ændringer.
De ligger i dag i depot i venten på nye tider.

Klik på billedet for at se det i stort format

Hvem er hvem på altertavlen? Alle billederne på den lukkede altertavle fortæller om Eukaristien (den hellige nadver).

 1. Skt. Ignatius af Loyola (1491–1556). Stifteren af Jesu Selskab (Jesuitterordenen).
  Han og syv medbrødre aflagde deres første løfter i 1534.
 2. Skt. Frans Xaver (1506-1552). En af de syv første medlemmer af Jesu Selskab. I 1540 blev Frans Xaver sendt til den fjerne Østen som missionær. Han blev helgenkåret i 1622 og er skytshelgen for missionærer. Han er begravet i Goa i Indien.
 3. Kong Wenceslav (død 935) han dyrkede selv hveden og druerne, som skulle bruges til messeofferet.
 4. En engel bringer profeten Elias brød og vand i ørkenen. Historien fra 1. Kongebog kapitel 19, vers 5-8.
 5. Skt. Tarcisius levede i det 3. århundrede. Han blev slået ihjel fordi han bragte den hellige nadver til kristne fanger. Han er skytshelgen for ministranter.
 6. Skt. Barbara, død omkring 240. Hun holder et ciborium, dvs. en beholder til det indviede nadverbrød, som tegn på at de troende påkalder hende for at de ikke skal dø uden at modtage kommunionen.
 7. Engelen standser Abraham, da han ville ofre sønnen Isak på Moriabjerget (1. Mosebog kapitel 22).
 8. Skt. Clara af Assisi 1194-1253 stifter af Clarisseordenen. Hun reddede sine medsøstre i klostret fra soldater, der angreb dem ved at holde en monstrans med den hellige hostie op mod dem.
 9. Bespisningsunderet, hvor Jesus tog fem brød og to fisk og gjorde dem til så meget mad at over 5000 mennesker kunne få nok at spise. Matthæus kap. 14, vers 15-21, Markus kap. 6 vers 34-44, Johannes kap. 6 vers 5-13.
 10. Brylluppet i Kana, hvor Jesus gjorde sit første mirakel og ændrede vand til vin. Johannes kap. 12, vers 1-12. Billedet viser Jesus sammen med Jomfru Maria, fordi det var hende, der bad ham om at gøre noget, da der ikke var vin nok til alle gæsterne.

I venstre side står Skt. Peter, der altid kan kendes på at han har en stor nøgle i hånden. Det skal forestille Himmerigets nøgle, som han står med som tegn på at Jesus sagde til ham, at han skulle være den klippe Jesus vil bygge kirken på og at han skulle få nøglen til himmeriget. (Mattæus kap. 16, vers 15-20).

Til højre står Skt. Paulus med et sværd i hånden, som tegn på at han led martyrdøden ved at blive halshugget.