Kontakt

Hvis du ønsker at få kontakt til sognekontoret, skriv da en mail til sognesekretær Ina Hartmann på jesuhjerte@katolsk.dk

Hvis du ønsker at få kontakt til sognepræsten, skriv da en mail til p. Tomislav Cvetko på tomislav.cvetko33@gmail.com

Hvis du ønsker at få kontakt til menighedsrådet, skriv da en mail til fungerende rådsformand Carsten Günter på carstengunther@city.dk