Karl Borromæus

Som en del af messeordningen ved Jesu Hjerte Kirke fejres der messe efter ektraordinær form hver søndag kl. 18. Den latinske messe efter ekstraordinær form blev i sin grundform kodificeret af Pave Gregor den store for 1400 år siden. Pave Benedikt ønskede ved sit motu proprio Summorum Pontifikum fra 2007 at denne messe i højere grad skulle være tilgængelig for de troende.

P. Paul Marx er i bispedømmet præstelig ansvarlig for fejringen af messen efter ekstraordinær form. Det praktiske arbejde bag disse messer gøres i vid udstrækning af Sankt Karl Borromæusgruppen, som er en uformel sammenslutning af katolikker med ønske om at kunne deltage i messe efter ekstraordinær form. Mere information om gruppen kan findes på www.katolikker.dk.