Kirkekoret

Jesu Hjerte Kirkes Kor har i sin nuværende form eksisteret i 38 år. Koret, som medvirker ved alle højmesser samt ved alle kirkeårets større liturgiske fester, har p.t. (sommer 2017) følgende medlemmer:

Elly Bruunshuus Petersen:sopran 1
Elsebeth Søltoft:sopran 2
Anh Tram Doan:alt 1
Birte Windfeldt-Schmidt:alt 2
Philip d’Auchamp :tenor 1
Ole Kongsted:tenor 2
Ulrik Hagemann :bas

Koret, som igennem årene har været en vigtig brik i menighedens daglige tilværelse, ledes af kirkens kantor, Ole Kongsted. Kongsted var i 20 år museumsinspektør ved Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ Samling; derefter fra 1994 til 2016 var han seniorforsker i musikvidenskab ved Forskningsafdelingen, Det Kongelige Bibliotek. Kongsteds baggrund som musikhistoriker, forsker og komponist har betydet, at der – siden hans ansættelse Dominica Gaudete 1982, d.v.s. i år i 35 år – har været lagt vægt på den gregorianske sang og Renaissancens polyfone kirkemusik; samtidig har koret følt en forpligtelse til at fremføre nyere katolsk kirkemusik, i særlig grad vokalmusik af danske katolske komponister. Mange værker, som igennem de sidste mange år er blevet udgivet af Kongsted i forbindelse med hans forskningsvirksomhed, har lydt første gang ved messerne i Jesu Hjerte Kirke.

Ønsker man information om korets virke respektive repertoire, kan kantor kontaktes på kongsted@jesuhjertekirke.dk; subsidiær på tlf. 62 61 38 18/40 31 93 23. Kantor træffes normalt ved kirkekaffen i menighedssalen efter søndags-messerne.