Præsterne

Lige siden kirkens opførelse var det præster, der tilhørte Jesu Selskab – Jesuitterordenen – som udgjorde gejstligheden ved Jesu Hjerte Kirke.

I de senere år er andre præster kommet til, mens andre nyankomne udenlandske præster har boet ved kirken i kortere eller længere tid under deres sprogoplæring.

Fra 2019 er det pastorale ansvar givet til Franciskanerordenen.

P. Tomislav Cvetko
Sognpræst
(født 1964 – præsteviet 1992)
Stenosgade 4A
1616 København V
Mobil: 21 78 06 71
Email: tomislav.cvetko33@gmail.com

 

P. Tomaz Majcen
Andenpræst
(født 1974 – præsteviet 2001)
Stenosgade 4A, 1
1616 København V
Mobil: 21 78 05 90
Email: majcen.tomaz@gmail.com

 

Øvrige præster:

Præst for italiensk Messe: P. Michael Hornbech-Madsen
Mobil: 29 99 59 34
Mail: hornbech.madsen@netmail.dk

Præst for Messe i ekstraordinær ritus: P. Paul Marx
Mobil: 44 53 00 39
Mail: paulmarx@katolsk.dk