JHUK

Jesu Hjerte Unge Katolikker er en lokalforening under Danmarks Unge Katolikker (DUK). Her i menigheden er vi ansvarlige for aktiviteter for børn og unge i alderen 0-30år. I lokalforenings bestyrelsen, som er hovedansvarlig for vores aktiviteter sidder:

Navn:Mary-Jo Thomsen, Formand
Alder:23 år
Til dagligt:Læser til sygeplejerske

Navn:Lea Noval, Næstformand
Alder:20 år
Til dagligt:Studerer Leisure management

Navn:Daniel Malheiro, Kassérer
Alder:24 år
Til dagligt:Læser kandidat i kemi

Navn:Christopher Bonde, Bestyrelsesmedlem
Alder:23 år
Til dagligt:Arbejder på Skt. Ansgars Skole

Hvad laver JHUK?
Som lokalforening under DUK er det vores ansvar at inddrage børn og unge i et fællesskab om troen. Dette kan gøres på forskellige måder og i JHUK har vi valgt at gøre ved afholdelse af forskellige arrangementer. Som ny opstartet lokalforening prøver vi i det første års tid med forskellige arrangementer for på sigt bedre at have et overblik over hvad og hvordan vores arrangementer kommer til at forløbe bedst.

Vores fokusområder for 2017:

  • Ungdomsmesser
  • Arrangementer for børnegruppen
  • Årlige fester for menigheden

Bliv medlem
For at deltage i vores arrangementer skal man betale 100kr. årligt. Af de 100kr. går 75 kr. til indmelding i Danmarks Unge Katolikker og 25 kr. til JHUK. Disse 25 kr. går til afholdelse af arrangementer, indkøb af materialer m.m.

Kunne man tænke sig at være medlem af DUK og dermed deltage i JHUKs arrangementer kan man finde en indmeldingsblanket i våbenhuset.

Hvad er Danmarks Unge Katolikker

Hvorfor melde sig ind i Danmarks Unge Katolikker? Det er meget enkelt! DUK skaber grundlag for at man som barn eller ung bliver inddraget i et nationalt trosfællesskab! DUK afholder årligt sommerlejre, weekendlejre, førstekommunion- og firmelsesweekender samt internationale arrangementer.

På DUKs lejre får man venner og oplevelser for livet! man deler sin tro med jævnaldrende katolikker fra hele landet

Har du spørgsmål om DUK eller deres arrangementer så spørg os endelig eller kontakt DUK på hjemmeside: www.duk.dk