Italiensk kor

Jesu Hjerte Kirkes italienske kor blev startet i 2012 og på det tidspunkt bestod koret af 10 personer. Siden da er antallet af kordeltagere steget til 30, da koret ikke er en lukket gruppe, men åben og imødekommende. Korets sangere er frivillige og er enten studerende eller personer, som arbejder og bor i København i en kortere eller længere periode. Koret giver god mulighed for at dele troen gennem sang og bøn, man lærer det liturgiske repertoire og har også mulighed for at mødes med andre udenfor kirkelige sammenhænge. Hvis du har lyst til at være en del af koret og synge under den Hellige Messe, kan du kontakte os via:

Email: coroitalianojhk@gmail.com
Facebook: “Coro Italiano – Jesu Hjerte Kirke, Copenhagen” og “Jesu Hjerte Kirke – Amici del Coro Italiano”