Andre villige

Jesu Hjerte Kirkes frivillige er dem der får Kirken til at hænge sammen. Herunder nævnes kun de frivillige som har et hovedansvar, hvilket kun er et lille udsnit af de frivillige, som gør en afgørende forskel i menigheden.

Sakristan
Sakristanens opgave består i store træk i at tilrettelægge liturgien og at udsmykke og klargøre kirken og de omliggende områder. Rasmus Frederiksen er Kirkens primære sakristan og på hverdage hjælper også Inger Jensen og Marie Storm til i denne opgave.

Kirkekaffe
Anna Sierkierska har ansvaret for kirkekaffe, som i reglen afholdes hver søndag efter Højmessen. Hun har mange frivillige til at hjælpe sig, men der er altid brug for flere hænder.

Kirkekontor
Kirkens kontor har pt. ikke faste åbnings- og telefontider. Sognepræst Niels Engelbrecht kan kontaktes på telefon: 30542118

På kirkekontoret sidder Lone Juel Sørensen med ansvar for kirkebøger, medlemsregistrering samt registrering af dåb, førstekommunion, firmelse, vielse, begravelse mm. Lone kan kontaktes på telefon: 29 40 15 48 og mail: lonejuels@gmail.com

Hjemmeside
Peter Doan er webmaster og den daglige vedligeholdelse foretages af Kjell Dalwad.

Handymænd
En gruppe af kirkens frivillige sørger for kirkens vedligehold. Gruppen ledes af Jacob Schwartz.

Udsmykning
Pétronilla Nyiramuhire og Vien Hien har ansvar for blomsteroppyntning i Kirken.