Virtuel rundvisning...

 

 

 

 

 

 

 

  Sankt Antoniusstatuen

   

  Der kommer snarest en tekst om dette emne!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Skriftestolene

   

  De moderne skriftestole bagerst i kirken blev installeret efter moderniseringen i 1972. 

  De fik hurtigt tilnavnet 'telefonboksene' grundet deres tydelige lighed. Når den skriftende knæler, skifter lampen fra grøn til rød.

   

  Oprindeligt stod der fire skriftestole i hver af de fire nischer for enden af tværskibene. Her hænger i dag de 14 korsvejsbilleder. Skriftestolene var lavet i samme stil med træudskæringer som det meste andet interiør i kirken.

   

   

   

   

  Niels Steensen busten

   

   

  Til venstre for skriftestolene bagerst i kirken ses denne buste af den salige Niels Steensen. (1638-1686)

   

  Han var geolog, men fik stor betydning for udforskningen af den menneskelige anatomi.

  Han konverterede til den katolske kirke, blev senere præst og biskop i Tyskland.  

   

  Ved en stor højtidelighed i Peterskirken i Rom blev Niels Steensen saligkåret i 1988 af pave Johannes Paul II.

   

  Under busten er der mulighed for at tænde lys og fremføre bønner og anliggender på Niels Steensens forbøn. 

   

   

   

  Orglet

   

  Orgelet er en af kirkens store skatte og kan præstere en flot klang.

   

  Kirkens orgel blev bygget af firmaet Stahlhut i Aachen og opstillet i kirken i 1899 og har sidenhen undergået en modernisering af firmaet Kemper i Lübeck.

  Spillebordet blev ændret, så orglet nu har over 1300 piber med 31 stemmer fordelt over tre manualer og pedal.

   

   

  Kirkegulvet

   

  Overalt er kirkens gulv belagt af rigt dekorerede fliser med indebrændte mønstre, som var det et tæppe.

   

  Ved indgangen ses tre felter med figurer. I de to sidefelter ses en springende hjort, rettet mod midterfeltet, der viser to enhjørninger. I selve højkorets fire hjørner er fliserne dekoreret med billeder af de fire evangelistsymboler, oksen, englen, løven  og ørnen. Midt på gulvet sås fuglen Fønix, der symboliserer Kristus, det nye liv. Idag er højkorets flisebelægning desværre dækket af et rødt tæppe.

   

   

  Kirkens pulpitur

   

   

  På billedet ses det hjørne af nordre pulpitur, hvor Jesu Hjerte Kirkes Kor har deres faste pladser ved søndagshøjmessen i Jesu Hjerte Kirke.

   

  Pulpiturerne er normalt ikke tilgængelige ved messerne i kirken. Ved store festligheder eller ved ganske særlige lejligheder kan de åbnes, hvis pladsen 'nede i kirken' bliver for trang.

   

  Kirken har ca. 400 siddepladser.

   

   

   

  Korsvejsstationerne

   

  De 14 billeder, der på klassisk katolsk vis beretter om Jesu lidelsesvej fra domfældelsen hos Pontius Pilatus til Golgata, har efter ombygningen fået en anderledes placering i kirkerummet.

   

  Tidligere hang de meget synligt på hovedskibets søjler op igennem kirken. I dag findes de på endevæggene i kirkens korsarme. De originale gotiske billedrammer findes ikke længere. 

   

   

   

   

  Malerierne på søjlerne

   

  På de søjler, der bærer hvælvingerne over korsskæringen, ses fire billeder.

   

  De fire billeder forestiller ..... i

   

   

  I kirkens rette ånd og med stor sans for kunstnerisk tilpasning har kirkens vicevært, Quentin Carrington, i en historicerende nytolkning af 1800-tallets neo-gotik skabt nogle meget smukke billedrammer, som i en moderne streg giver reference til det gængse træskærerarbejde, kirken engang var så rig på.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alteret

   

  Et billede af sanktuariet påskedag. I sommermånedernes midterste dagstimer kommer kirkerummet for alvor til sin ret. Solen vælter ind af de høje vinduer og giver glød til kirken.

   

  Du kan læse meget mere om hvad de forskellige tiders holdninger til kirkernes indretning og udsmykning har betydet for Jesu Hjerte. Klik hér.

   

   

   

  Prædikestolen

   

  Klik på dette link for at se et historisk billede af den mægtige prædikestol, som stod i kirken indtil den store ændring i '72.

   

  Den gamle stol med lydhimmel og smukke træskærerarbejder var fæstet til søjlen, højt oppe, så alle kunne se. 

   

  Som billedet viser, er den moderne 'ambo' placeret på gulvet i "øjenhøjde" med de tilstedeværende i kirken. 3 af de gamle relieffer har dog fået lov til at pryde dens sider.

   

  Det 4. relief findes i dag i præstegården.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Døbefonten

   

  Efter kirkens udnævnelse til sognekirke i 1942 måtte man anskaffe sig en døbefont til det kommende pastorale arbejde.

   

  Det var billedhuggeren Aksel Theilmann, som lavede arbejdet af norsk klæbersten.

   

  På ydersiden er der 8 relieffer, 4 bibelske scener og 4 symboler om synd og frelse: Syndefaldet, hjorten, bebudelsen, livets træ, gravlæggelsen, påskelyset, himmelfarten og helligåndsduen. 

   

   

   

   

   

   

  Mariaalteret

   

  Mariaalteret har som resten af kirkens udsmykning efter koncilet levet en omskiftelig tilværelse. I 1972 blev alteret reduceret til den centrale Mariastatue, foran hvilken man kunne tænde lys med håb om Jomfru Marias forbøn.

   

  I efteråret 2009 blev en historicerende udgave af det originale alter opsat i kirken på ny med Quentin Carrington & Michael Hornbech-Madsen som arkitekter.

   

   

   

  Sakramentskapellet

   

  I kirkens modsatte akse findes det nuværende sammenlagte sakramentskapel. Det gyldne tabernakel er det originale, som havde sin plads i højalteret.

   

  Førend væggen blev slået ned og rummene lagt sammen, fungerede det inderste som et hjælpesakristi og sidenhen som et kapel indrettet af pater Adolf Meister SJ i 1965.

  I kirkens kælder står endnu mange dele af det flotte Josephsalter, som stod oppe i kirken i symmetri til det gamle Maria-alter.

   

   

  Højalteret

   

  Jesu Hjertes højalter led en krank skæbne i 1970'erne. En jesuit udtalte: "I 1959 blev det vurderet til en million kroner. Senere blev det hugget i stykker".

   

  Den nuværende historicerende gentolkning af det gamle pragtalter er bygget op om de jernsøjler, der i tiden efter ombygningen bar alterets fløjdøre, der som det eneste fik lov til at blive i kirken. Flere dele kom tilbage i 2003 med Michael Hornbech-Madsen som primus motor. Visse dele er nylavede i 2003. Endnu i dag står mange dele i depot.

   

   

  Kirkens mosaikvinduer

   

  Kirkens glasmalerier er alle udført af Karl Hertel, tysk glasmaler fra Düsseldorf.

   

  Har du af og til funderet over hvilke helgener eller bibelske begivenheder, der er afbilledet i kirkens flotte glasmalerier?

   

  Der er lavet en gennemgang af motiverne i de store glasmalerier, som pryder kirkens vinduer i højkor og korsarme. 

   

  Den forklarende tekst er præsenteret sammen med billeder, så den beskuende nemmere får 'syn for sagn'. 

   

  Vi henviser til denne side.

   

   

   

   

  Sakristiet

   

  Et blik ind i Jesu Hjertes store 'maskinrum'.

   

  Sakristiet er placeret lige ved siden af højkoret, og her opbevares alle de liturgiske effekter, der er i brug ved messer i kirken.

   

  Sakristiet kan summe af hektisk aktivitet lige inden en større festlighed går i gang: Sakristan, præster, ministranter, lektorer, kommunionuddelere, organist og sangere kan skabe en vældig trængsel.

   

  Kirkens klokker

   

  Lyt hér til Jesu Hjertes 3 flotte klokker, der hver søndag ringer menigheden sammen til højmesse og som 3 gange om dagen markerer angelusbønnen. 

   

   

   

  Søndag kl. 11 Højmesse & kl. 20 Aftenmesse • 1. & 3. søndag kl. 18 1962-messe • Mandag - fredag kl. 17 • Lørdag kl. 18 Italiensk M.

  Jesu Hjerte Kirke © 2013 • Stenosgade 4A, 1616 København V • Tlf.: 29 85 60 80 • mail@jesuhjertekirke.dk