FrivilligMenighedsråd

Det nuværende menighedsråd blev indsat i april 2018 og sidder frem til 2022. Rådet består af:

Konstitueret sognepræst:Tomislav Cvetko
Formand:Rasmus Kaare Frederiksen
rasmus@kaarefrederiksen.dk
40 82 04 00
Næstformand:Maria Giuditta Rasmussen
Sekretær:Ulf Becker

Øvrige rådsmedlemmer:Loredana Ruggiero
Birte Mandrup Christensen
Carsten Günther
Maria Sundgaard Ertner
Ursula Ljungqvist, pastoralrådsdelegeret

Her kan du læse referat fra senest menighedsrådsmøde d. 5 april