Forsonings- og helbredelsesmesse

Forsonings- & Helbredelsesmesserne afholdes i reglen sidste fredag i måneden. Kl. 18:00 er der mulighed for at komme til skriftemål og kl. 19:00-21:00 er selve Messen. Herefter er der mulighed for forbøn.
Under disse særlige Messer vil vi bede Jesus om befrielse og helbredelse for os selv, for vore nærmeste, for familiens problemer (f.eks. alkoholisme) og for alle mennesker. Vi vil bede om forsoning dér, hvor der er fjendskab og uløste problemer, om forsoning med de afdøde i vores familie, om evig fred hos Gud for alle, som er gået bort, men stadig har brug for vor forbøn og kærlighed.

Præst: P. Lars Messerschmidt
Kontaktperson: Jonnie
Mobil: 33 33 05 02
Email: jonniejoerly@hotmail.com