Forsonings- og helbredelsesmesserne

Forsonings- & Helbredelsesmesserne afholdes i reglen sidste fredag i måneden. Kl. 18:00 er der mulighed for at komme til skriftemål og kl. 19:00-21:00 er selve Messen. Herefter er der mulighed for forbøn.
Under messen bedes der specielt om forsoning og helbredelse af alle menneskelige forhold i ens eget liv og familie såvel som i verden. Kristus har ved sit blod på korset forsonet alt med sig. Forsoningen i Kristus er kilden til al både fysisk, psykisk og åndelig helbredelse. Enkelte af messerne har temaer, fx holdes der hvert år en messe med fokus på aborterede og dødfødte børn. I forlængelse af messerne er der mulighed for en kort personlig forbøn. Der er ingen messe i juli, august og december.

Åben Dør

Én gang om måneden, fortrinsvis den anden fredag fra 18:00 til 19:30, er der Åben Dør, hvor man kan komme uden at have aftalt tid. Åben Dør giver mulighed for den lidt længere samtale og for personlig forbøn for dig, som har brug for åndelig hjælp til at blive sat fri af det, du kæmper med eller er kørt fast i.

Der er ikke Åben Dør i juli og august.

Katekeser

Af og til afholdes der katekeser med temaer i relation til Forsonings- og helbredelsesmessen.

Åben Dør og katekeser foregår i menighedslokalerne.

Arrangører: Pastor Lars Messerschmidt og en gruppe lægfolk.
Hjemmeside: www.forsoningsoghelbredelsesmesse.dk med links til datoer og relevant materiale.
Kontaktpersoner: Thomas Halle tlf.: 61 66 53 02 og Jonnie Nielsen tlf.: 51 25 02 37